Homepage

HFS heeft een geheel eigen werkwijze ontwikkeld en past deze structureel toe voor een aantal opdrachtgevers. Deze werkwijze zorgt voor stijgende aantallen donateurs zonder dat het meer budget kost, hogere giften en een betere relatie met de achterban, dus minder uitstroom. De visie waarop deze werkwijze is gebaseerd is gebouwd op zowel theoretische kennis van menselijk gedrag als op vele jaren praktijkervaring. Deze visie spreekt duidelijk uit de door Jeroen geschreven artikelen, te lezen bij ‘Publicaties’.

Middelgrote en grote gevers zijn voor een organisatie van enorm belang. Juist daarom is het vaak moeilijk te bepalen hoe je met deze groep gevers moet omgaan. Het voelt onlogisch om ze te vragen om een nog grotere bijdrage, maar je kunt ze ook niet links laten liggen. HFS heeft ontelbare gesprekken gevoerd, beluisterd en begeleid met grote gevers en weet daardoor precies wat deze mensen beweegt, wat ze wel en niet van een goede doelenorganisatie verwachten. Door ze op de juiste manier te benaderen weet HFS de binding van deze groep mensen met het goede doel te versterken, met alle welkome gevolgen van dien.

Een wervend fonds heeft meestal te maken met een aantal medewerkers die regelmatig contact hebben met donateurs of vrijwilligers. Deze medewerkers zijn vaak niet opgeleid of toegerust om deze contacten op de best mogelijke manier te onderhouden. Dit is immers een specialistisch vakgebied. HFS heeft om dit onderdeel te professionaliseren communicatie-trainingen gegeven voor onder meer KNRM (vrijwilligers), Terre des Hommes (donateurservice) en Reumafonds (regio-coördinatoren collecteorganisatie).

In breder verband adviseert HFS organisaties hoe je als wervend fonds optimaal met je achterban communiceert, telefonisch, digitaal en per (DM-) brief. Waardoor de relatie met de donateur zich verdiept en versterkt. De praktijk laat zien dat dit leidt tot een langere relatie met de donateur èn dat de geefbereidheid toeneemt. Alzheimer Nederland, Maag Lever Darm Stichting en Reumafonds zijn voorbeelden van opdrachtgevers voor wie HFS deze rol heeft vervuld.

Over Jeroen

Jeroen is sinds 1989 werkzaam in de telefonische communicatie. Vanaf 2005 heeft hij bij WWAV als verantwoordelijke voor telemarketing zich gespecialiseerd in het vak fondsenwerving. Vervolgens heeft hij zijn visie op telefonische fondsenwervering in de praktijk kunnen brengen als directeur van The Goodwill Family, een vooruitstrevend contact center dat zich uitsluitend bezig hield met fondsenwerving voor de non-profit sector. Sinds eind 2009 is hij actief als onafhankelijk specialist op het gebied van duurzame communicatie met donateurs en telefonische fondsenwerving.

Er is geen enkele reden voor angst dat mensen het belang van jouw goede doel niet voldoende inzien.

Donateurs vinden bedankt worden overbodig, maar verliezen betrokkenheid als ze niet voldoende dankbaarheid ervaren.

De donateur centraal stellen betekent: niet alleen denken aan wat hij voor jou kan doen, maar ook andersom.

Donateurs vinden het onderwerp zelf veel belangrijker dan het goede doel dat aan dat onderwerp werkt.

Jeroens aanpak en visie sluiten heel goed aan op hoe wij met onze donateurs en supporters om willen gaan: de relatie staat centraal, er is waardering voor de persoon en we hebben een gezamenlijk doel voor ogen.

Donateurs vinden zichzelf vaak veel meer betrokken dan de mensen die bij het goede doel werken.

Een gezond filantropieklimaat houdt een democratie én rechtsstaat als de onze in balans.

Publicaties

Lees de visie van Jeroen in onderstaande artikelen.

De collega’s zijn heel blij met Jeroens aanpak. Door zijn open en betrokken houding ontstaat er een dialoog, waardoor ze niet alleen een aantal technieken leren, maar echt nadenken en tot nieuwe inzichten komen over hun werk.

- Bas van Dijk, Oxfam Novib

Met hulp van Jeroen heeft het Reumafonds de resultaten kunnen verbeteren. Met een sterk verminderde uitstroom van donateurs als bewijs.

- Sandra Norder, ReumaNederland

Bedankt voor deze waardevolle feedback Jeroen. Heerlijk die sessies met jou, ik krijg er energie van!

- Jill Thurman, Oxfam Novib

Zijn kennis en creativiteit op het gebied van telemarketing zijn excellent. Ik ben al jaren fan van Jeroen.

- Jolan van den Broek, SOS Kinderdorpen

Jeroens open en eerlijke karakter straalt door in zijn werkwijze en levert kwantitatief én kwalitatief goede respons op.

- Jessica George, VluchtelingenWerk Nederland

Jeroen werkt met hart voor het goede doel, hij is zeer betrokken bij zijn opdrachtgever en de gemaakte kosten.

- Jolan van den Broek, SOS Kinderdorpen

Cases

Voor deze klanten werkt Jeroen. Klik op een logo voor meer informatie.

zoa

Stichting ZOA wilde de telefonische contacten met de achterban insourcen. Een veelomvattend en moeilijk proces waarvoor ze de hulp van HFS ingeroepen hebben.

Stichting ZOA wilde de telefonische contacten met de achterban insourcen. Een veelomvattend en moeilijk proces waarvoor ze de hulp van HFS ingeroepen hebben.

wap
vogelbescherming

Vogelbescherming initieert een aantal verschillende telefonische campagnes. Dit betreft onder meer de opvang van DRTV-spots, het werven van nieuwe leden op basis van informatie-aanvragen en de jaarlijkse tuinvogeltelling. HFS is voor Vogelbescherming de partner die deze telefonische campagnes begeleidt en aanstuurt.

Verder begeleidt en coördineert HFS de telefonische contacten met de achterban in upgrading-campagnes en is HFS coach van het Servicecentrum in een reeks sessies met als doel de kwaliteit van de telefonische en digitale contacten met de achterban te verbeteren.

Vogelbescherming initieert een aantal verschillende telefonische campagnes. Dit betreft onder meer de opvang van DRTV-spots, het werven van nieuwe leden op basis van informatie-aanvragen en de jaarlijkse tuinvogeltelling. HFS is voor Vogelbescherming de partner die deze telefonische campagnes begeleidt en aanstuurt.

Verder begeleidt en coördineert HFS de telefonische contacten met de achterban in upgrading-campagnes en is HFS coach van het Servicecentrum in een reeks sessies met als doel de kwaliteit van de telefonische en digitale contacten met de achterban te verbeteren.

vluchtelingenwerk

HFS geeft advies over de inzet van het budget, de bureaukeuze, bewaakt de inzet van het budget en stuurt en begeleidt de verschillende campagnes, inclusief scripting en training. In de evaluatie van 2013 werd duidelijk dat na 9.000 effectieve gesprekken er 0 klachten of kritische reacties waren geweest, waarvoor de donateurservice spontaan zijn dank uitsprak.

HFS geeft advies over de inzet van het budget, de bureaukeuze, bewaakt de inzet van het budget en stuurt en begeleidt de verschillende campagnes, inclusief scripting en training. In de evaluatie van 2013 werd duidelijk dat na 9.000 effectieve gesprekken er 0 klachten of kritische reacties waren geweest, waarvoor de donateurservice spontaan zijn dank uitsprak.

unicef

UNICEF had als voor de start van HFS aangegeven graag samen te gaan werken vanaf het moment dat HFS zelfstandig actief werd. De visie achter de werving van nieuwe donateurs en de wijze waarop vanuit die visie met de donateurs wordt gecommuniceerd maakte indruk bij deze organisatie. Vandaar dat HFS is gevraagd om ook bij andere campagnes de verantwoordelijke bellers communicatietrainingen te geven.

UNICEF had als voor de start van HFS aangegeven graag samen te gaan werken vanaf het moment dat HFS zelfstandig actief werd. De visie achter de werving van nieuwe donateurs en de wijze waarop vanuit die visie met de donateurs wordt gecommuniceerd maakte indruk bij deze organisatie. Vandaar dat HFS is gevraagd om ook bij andere campagnes de verantwoordelijke bellers communicatietrainingen te geven.

tdh

Vanwege positieve ervaringen in het verleden en de ervaring van HFS met het geven van communicatie-trainingen heeft KNRM HFS gevraagd om deze vrijwilligers te trainen en begeleiden. De opdracht behelst het gehele traject, inclusief de adresselectie en het voorbereiden van de gehele operatie. Want bellen in eigen kantoor met vrijwilligers is iets totaal anders dan een belcampagne bij een professioneel bureau.

Vanwege positieve ervaringen in het verleden en de ervaring van HFS met het geven van communicatie-trainingen heeft KNRM HFS gevraagd om deze vrijwilligers te trainen en begeleiden. De opdracht behelst het gehele traject, inclusief de adresselectie en het voorbereiden van de gehele operatie. Want bellen in eigen kantoor met vrijwilligers is iets totaal anders dan een belcampagne bij een professioneel bureau.

reuma

Sinds de start van HFS in 2010 is ReumaNederland opdrachtgever. ReumaNederland en HFS hebben samen een werkwijze opgebouwd die aantoonbaar heeft geleid tot een betere band met de achterban en daardoor een langere levensduur van de donateur. Die werkwijze gaat verder dan alleen de campagnes. Er ligt een visie aan ten grondslag waarin de donateur zelf centraal staat en niet alleen zijn geld. De contacten met de donateur zijn daarop gebaseerd. In zowel de werving, upgrading, heractivering van donateurs, als bij servicegesprekken en notariële schenkingen.

Ook de afdeling Collecte heeft een beroep op HFS gedaan. De communicatie van Hoofd Collecte tot aan de individuele collectant is onderzocht en daarover heeft HFS een rapport met aanbevelingen geschreven. In de uitvoering van dat rapport heeft HFS communicatietraining gegeven aan de Regiohoofden en de bevestigingsbrief en -e-mail herschreven.

Sinds de start van HFS in 2010 is ReumaNederland opdrachtgever. ReumaNederland en HFS hebben samen een werkwijze opgebouwd die aantoonbaar heeft geleid tot een betere band met de achterban en daardoor een langere levensduur van de donateur. Die werkwijze gaat verder dan alleen de campagnes. Er ligt een visie aan ten grondslag waarin de donateur zelf centraal staat en niet alleen zijn geld. De contacten met de donateur zijn daarop gebaseerd. In zowel de werving, upgrading, heractivering van donateurs, als bij servicegesprekken en notariële schenkingen.

Ook de afdeling Collecte heeft een beroep op HFS gedaan. De communicatie van Hoofd Collecte tot aan de individuele collectant is onderzocht en daarover heeft HFS een rapport met aanbevelingen geschreven. In de uitvoering van dat rapport heeft HFS communicatietraining gegeven aan de Regiohoofden en de bevestigingsbrief en -e-mail herschreven.

cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds vindt de relatie met zijn donateurs erg belangrijk en heeft HFS gevraagd de receptiemedewerksters te trainen en coachen, met als doel de kwaliteit van de gesprekken te verbeteren en zo de relatie met de donateurs zoveel mogelijk te behouden en verstevigen, ook bij opzeggingen.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds vindt de relatie met zijn donateurs erg belangrijk en heeft HFS gevraagd de receptiemedewerksters te trainen en coachen, met als doel de kwaliteit van de gesprekken te verbeteren en zo de relatie met de donateurs zoveel mogelijk te behouden en verstevigen, ook bij opzeggingen.

oxfam

Oxfam Novib had behoefte aan advies en begeleiding bij het verhogen van de loyaliteit en het verminderen van de uitstroom van donateurs. Vanwege de positieve ervaringen van enkele andere goede doelen op dit gebied heeft Oxfam voor HFS gekozen als partner die de donateursservice begeleidt, en het management adviseert hoe de binding met de donateurs te versterken.

Oxfam Novib had behoefte aan advies en begeleiding bij het verhogen van de loyaliteit en het verminderen van de uitstroom van donateurs. Vanwege de positieve ervaringen van enkele andere goede doelen op dit gebied heeft Oxfam voor HFS gekozen als partner die de donateursservice begeleidt, en het management adviseert hoe de binding met de donateurs te versterken.

opendoors

Open Doors had een aantal jaren geen telefonische outbound-contacten met de achterban gehad omdat ze er hoge eisen aan stelden. Beter even niet dan met te weinig aandacht en kwaliteit. HFS is gevraagd om zowel een kwaliteitsslag te maken als alle telefonische campagnes te initiëren en daarna begeleiden.

Open Doors had een aantal jaren geen telefonische outbound-contacten met de achterban gehad omdat ze er hoge eisen aan stelden. Beter even niet dan met te weinig aandacht en kwaliteit. HFS is gevraagd om zowel een kwaliteitsslag te maken als alle telefonische campagnes te initiëren en daarna begeleiden.

nm

Natuurmonumenten was samen met Reumafonds vanaf de start opdrachtgever. HFS heeft Natuurmonumenten in diverse functies mogen dienen. Bij de opdrachtgever Natuurmonumenten is de kracht van goede communicatie het best inzichtelijk geworden. Een enkel aspect van een deelcampagne was al verantwoordelijk voor een stijging inkomsten van tussen €10.000 en €15.000. Een uitgebreidere beschrijving hiervan is terug te lezen in het interview met Jeroen, te vinden onder de knop ‘Publicaties’.

Natuurmonumenten was samen met Reumafonds vanaf de start opdrachtgever. HFS heeft Natuurmonumenten in diverse functies mogen dienen. Bij de opdrachtgever Natuurmonumenten is de kracht van goede communicatie het best inzichtelijk geworden. Een enkel aspect van een deelcampagne was al verantwoordelijk voor een stijging inkomsten van tussen €10.000 en €15.000. Een uitgebreidere beschrijving hiervan is terug te lezen in het interview met Jeroen, te vinden onder de knop ‘Publicaties’.

milieudefensie

Voor Milieudefensie heeft HFS in samenwerking met Kalff een Middle Donor-traject opgetuigd, waarin deze middle donors worden gebeld door gespecialiseerde medewerkers. Tijdens dit gesprek wordt de donateur bedankt en beloond voor zijn royale steun. Dit gebeurt met twee doelen. Het versterken van de band voor de langere termijn en indien het gesprek er aanleiding toe geeft een extra gift voor de korte termijn. De gesprekken worden door de donateurs enorm positief gewaardeerd.

Voor Milieudefensie heeft HFS in samenwerking met Kalff een Middle Donor-traject opgetuigd, waarin deze middle donors worden gebeld door gespecialiseerde medewerkers. Tijdens dit gesprek wordt de donateur bedankt en beloond voor zijn royale steun. Dit gebeurt met twee doelen. Het versterken van de band voor de langere termijn en indien het gesprek er aanleiding toe geeft een extra gift voor de korte termijn. De gesprekken worden door de donateurs enorm positief gewaardeerd.

mlds

De Maag Lever Darm Stichting had een ambitieuze doelstelling voor de collecteweek. Om die doelstelling te kunnen waarmaken is HFS gevraagd om de processen tussen de betrokken medewerkers onderling en de relaties met de externe wervende partijen in kaart te brengen en te herstructureren. Dit alles met het doel om de inkomsten uit de collecte fors te laten groeien voor de korte termijn en deze groei d.m.v. een sterke organisatie voor de lange termijn veilig te stellen.

Voor 2015 en 2016 is HFS de adviespartner van MLDS voor de uitvoering van alle telefonische campagnes.

De Maag Lever Darm Stichting had een ambitieuze doelstelling voor de collecteweek. Om die doelstelling te kunnen waarmaken is HFS gevraagd om de processen tussen de betrokken medewerkers onderling en de relaties met de externe wervende partijen in kaart te brengen en te herstructureren. Dit alles met het doel om de inkomsten uit de collecte fors te laten groeien voor de korte termijn en deze groei d.m.v. een sterke organisatie voor de lange termijn veilig te stellen.

Voor 2015 en 2016 is HFS de adviespartner van MLDS voor de uitvoering van alle telefonische campagnes.

knrm

Vanwege positieve ervaringen in het verleden en de ervaring van HFS met het geven van communicatie-trainingen heeft KNRM HFS gevraagd om deze vrijwilligers te trainen en begeleiden. De opdracht behelst het gehele traject, inclusief de adresselectie en het voorbereiden van de gehele operatie. Want bellen in eigen kantoor met vrijwilligers is iets totaal anders dan een belcampagne bij een professioneel bureau.

Voor 2015 en 2016 is HFS de adviespartner voor de uitvoering van de telefonische campagnes.

Vanwege positieve ervaringen in het verleden en de ervaring van HFS met het geven van communicatie-trainingen heeft KNRM HFS gevraagd om deze vrijwilligers te trainen en begeleiden. De opdracht behelst het gehele traject, inclusief de adresselectie en het voorbereiden van de gehele operatie. Want bellen in eigen kantoor met vrijwilligers is iets totaal anders dan een belcampagne bij een professioneel bureau.

Voor 2015 en 2016 is HFS de adviespartner voor de uitvoering van de telefonische campagnes.

hartstichting
amnesty

Amnesty International wilde drie groepen ‘grotere gevers’ – mensen die meer doneren dan reguliere donateurs maar geen middle donor zijn – laten bellen, alle drie met een eigen doelstelling. Omdat het om belangrijke en zeer betrokken donateurs gaat was het een must dat de gesprekken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werden gevoerd. Hogenhout Fundraising Support is ingeschakeld om de campagne te helpen voorbereiden en opbouwen en het uitvoerende bureau te begeleiden.

Amnesty International wilde drie groepen ‘grotere gevers’ – mensen die meer doneren dan reguliere donateurs maar geen middle donor zijn – laten bellen, alle drie met een eigen doelstelling. Omdat het om belangrijke en zeer betrokken donateurs gaat was het een must dat de gesprekken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werden gevoerd. Hogenhout Fundraising Support is ingeschakeld om de campagne te helpen voorbereiden en opbouwen en het uitvoerende bureau te begeleiden.

alzheimer-nederland

Alzheimer Nederland heeft een succesvolle multimediale campagne ‘Muziekherinneringen’ gevoerd. Onder begeleiding van HFS zijn de tienduizenden sms-ers die dat heeft opgeleverd nagebeld om deze giftgevers te converteren naar structurele donateurs.

HFS is verder de adviespartner in een vooruitstrevend service-traject met twee doelen: het versterken van de band met de achterban en het verbeteren van de dienstverlening. Dit laatste door het vragen naar en registreren van de mening van donateurs over de diensten en activiteiten van Alzheimer Nederland.

Alzheimer Nederland heeft een succesvolle multimediale campagne ‘Muziekherinneringen’ gevoerd. Onder begeleiding van HFS zijn de tienduizenden sms-ers die dat heeft opgeleverd nagebeld om deze giftgevers te converteren naar structurele donateurs.

HFS is verder de adviespartner in een vooruitstrevend service-traject met twee doelen: het versterken van de band met de achterban en het verbeteren van de dienstverlening. Dit laatste door het vragen naar en registreren van de mening van donateurs over de diensten en activiteiten van Alzheimer Nederland.

aidsfonds

Het Aidsfonds had de wens om de telefonische campagnes op een modernere, meer donateurgerichte manier te laten uitvoeren, met als doel een betere relatie met de achterban en een lagere uitstroom. HFS is de partner die dit proces in de praktische uitvoering initieert en begeleidt.

Het Aidsfonds had de wens om de telefonische campagnes op een modernere, meer donateurgerichte manier te laten uitvoeren, met als doel een betere relatie met de achterban en een lagere uitstroom. HFS is de partner die dit proces in de praktische uitvoering initieert en begeleidt.

actionaid

ActionAid hecht grote waarde aan het centraal stellen van hun donateurs in de communicatie. Om deze visie in de praktijk vorm te geven is Hogenhout Fundraising Support gevraagd om zowel een outbound campagne te helpen initiëren en begeleiden als om de donateursservice te trainen en coachen. De begeleiding en de coaching sessies worden bovendien gezien als leertraject voor de organisatie.

ActionAid hecht grote waarde aan het centraal stellen van hun donateurs in de communicatie. Om deze visie in de praktijk vorm te geven is Hogenhout Fundraising Support gevraagd om zowel een outbound campagne te helpen initiëren en begeleiden als om de donateursservice te trainen en coachen. De begeleiding en de coaching sessies worden bovendien gezien als leertraject voor de organisatie.

Contact

Wil je meer informatie? Twijfel niet en neem contact met mij op.

Jeroen Hogenhout

Hogenhout Fundraising Support

06 5491 4643  |  jeroen@hogenhoutfundraising.nl

Jan Haringstraat 4-2, 1056 XH Amsterdam

KvK : 34361573   |   BTW-nr: NL002130898B55

Bezoek Jeroen op LinkedIn

Laat een bericht achter