Bas 3

Jeroens aanpak en visie sluiten heel goed aan op hoe wij met onze donateurs en supporters om willen gaan: de relatie staat centraal, er is waardering voor de persoon en we hebben een gezamenlijk doel voor ogen.

onderwerp

Donateurs vinden het onderwerp zelf veel belangrijker dan het goede doel dat aan dat onderwerp werkt.

betrokken

Donateurs vinden zichzelf vaak veel meer betrokken dan de mensen die bij het goede doel werken.

Dank

Donateurs vinden bedankt worden overbodig, maar verliezen betrokkenheid als ze niet voldoende dankbaarheid ervaren.

Angst

Er is geen enkele reden voor angst dat mensen het belang van jouw goede doel niet voldoende inzien.

Andersom

De donateur centraal stellen betekent: niet alleen denken aan wat hij voor jou kan doen, maar ook andersom.

filantropieklimaat

Een gezond filantropieklimaat houdt een democratie én rechtsstaat als de onze in balans.